تماس با ما

تماس با ما برای تماس با شرکت می توانید از راه های زیر اقدام نمایید روابط عمومی : info@tiyam-co.ir واحد تبلیغات : ads@tiyam-co.ir مدیر عامل : CEO@tiyam-co.ir شماره تماس : ۰۲۶۳۳۵۱۹۴۲۵